intercanvi grups de percussió 16-17

intercanvi grups de percussió 16-17

6.12.15

curs 08-09: Activitats de l'aula de Percussió

Concert de Joan Pons a l'Auditori de Dominiques

El Divendres 6 de Març de 2009, a les 19h, tingué lloc un concert a càrrec de Joan Pons, professor de percussió del centre:
amb el següent programa:

dintre del programa cal destacar la peça Rasgos. Tres Impresiones para Marimba, escrita el 1992 per Javier Costa Císcar, director del Conservatori Mestre Vert de Carcaixent. Tot seguit, un comentari de l'autor i la interpretació en directe del primer moviment:


_______________________________Primer Intercanvi de Grups de Percussió

Durant el curs 08-09 es va dur a terme el primer Intercanvi de Grups de Percussió amb la participació dels grups de percussió del CPM Mestre Vert de Carcaixent i del CPM Guitarrista Tomàs d'Alacant. El 30 d'Abril de 2009 es celebrà el primer concert a Carcaixent, amb el següent programa:


L'audició es va repetir el Divendres 15 de Maig de 2009 al Saló d'actes del Conservatori Professional de Música Guitarrista Tomàs d'Alacant.